Persones emprenedores >> Legislació i normativa per a persones emprenedores

Legislació i normativa per a persones emprenedores

Recopilació de les disposicions normatives bàsiques i els desenrotllaments reglamentaris i disposicions complementàries de major rellevància a l'hora de crear una empresa:

    Legislació Societària Bàsica: Codi de Comerç, Llei de SL, Llei de SA, Llei de Cooperatives.....
    Legislació Fiscal: IRPF, Llei Societats, Llei de l'IVA, Llei de l'Impost d'Activitats Econòmiques....
    Legislació Comptable: Pla General Comptable i disposicions per a la seua aplicació
    Legislació Laboral: Estatut de la Treballadors, Normativa Seguretat Social, Normativa contractació....
    Legislació Comercial: Ordenació del Comerç, Horaris, Franquícies....
        Normativa Comercial: normativa específica.
        Normativa Comercial: normativa general.
        Normativa Comercial: una altra normativa d'interés.