Persones emprenedores >> La llicència d'activitats

La llicència d'activitats

L'entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana té com a finalitat l'adaptar els instruments d'intervenció ambiental actuals als nous requeriments legals, limitant l'autorització prèvia als supòsits d'activitats amb una elevada o mitjana incidència ambiental i que, per motius d'interés públic, se sotmeten a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental. Aquelles activitats d'escassa o nul·la incidència ambiental s'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental o de comunicació d'activitats innòcues, respectivament.

No obstant això, a pesar de l'impuls de reducció de càrregues i llicències, en el marc normatiu continua existint una certa complexitat i dispersió de procediments.

Estes pàgines pretenen oferir una certa llum a l'hora d'aclarir quins són els procediments administratius necessaris exigits per a iniciar una activitat econòmica partint de la regulació de la Llei 6/2014 i les seues posteriors modificacions, però també considerant la versió actualitzada d'altres disposicions rellevants.