REDTEVAL >> Funcions

Funcions

Redteval i la Diputació de València col·laboren en activitats com a jornades, conferències, sessions de treball, cursos, confecció de material de divulgació, projeccions, concursos, estudis, projectes, anàlisis o difusió de bones pràctiques, relacionades amb línies d'actuació, entre les quals es poden incloure, a titul d'exemple:

1. Suport tècnic als GAL i GALP  de la província de València.

2. Suport als sectors de població més desfavorits (dones, joves, persones amb discapacitat o de la tercera edat).

3. Potenciació i valorització dels productes del territori.

4. Promoció d'accions que faciliten el foment de l'ocupació i el desenvolupament rural.

5. Potenciació de la formació i el reciclatge dels quadres tècnics dels agents socioeconòmics territorials.

6. Conservació i regeneració del medi ambient i l'entorn.

7. Promoure i donar suport a les empreses, l'artesania i els serveis locals.

8. Intercanvi d'experiències i metodologia en processos de desenvolupament rural.

9. Participació en fòrums de debat sobre el present i futur del desenvolupament rural.

10. Promoció d'activitats de cooperació conjunta amb altres territoris.

11. Anàlisi, estudi i formulació de propostes d'actuació en el marc del repte demogràfic (accions contra la despoblació i envelliment de zones rurals)