REDTEVAL >> Diputació i els GALs

Diputació i els GALs

La Diputació de València i la Federació "Xarxa de Desenvolupament Territorial de València" (REDTEVAL) van signar el 11 de gener de 2018 un conveni de col·laboració per a la promoció i dinamització del desenvolupament socioeconòmic dels territoris integrats als Grups d'Acció Local (GAL) i Grups de Acció Local de Pesca (GALP) de la província.

El conveni permet abordar activitats en els àmbits agrupats territorialment sota la federació REDTEVAL en els quals, pel marcat pes específic del factor rural o de l'activitat pesquera, s'han posat en marxa, a l'empara del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana i les iniciatives europees LEADER i FEMP, grups d'acció local (GAL o GALP), integrats al seu torn per entitats locals i altres agents socioeconòmics del territori.

L'àmbit d'actuació territorial de la present iniciativa inclou la totalitat dels 5 GAL / GALP de la província, federats en REDTEVAL, que afecten a 160 municipis de caràcter rural i 4 municipis de caràcter pesquer i representen aproximadament el 60% del total dels municipis de la província.

Els grups presents a la província, tots ells integrats a REDTEVAL, són els denominats "TURIA-CALDERONA" (als municipis de Los Serranos, El Racó d'Ademuz, Camp de Túria, Camp de Morvedre i L'Horta Nord), RURABLE (en El Valle de Ayora, La Hoya de Buñol i La Plana d'Utiel-Requena), "ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE DEL CAROIG, SERRA GROSSA I RIBERES DEL XÚQUER" (en els municipis de La Canal de Navarrés, La Costera, La Ribera Alta i La Ribera Baixa) i "SOM RURALS" (a les localitats de La Safor, La Vall d'Albaida i La Costera), al costat de la GALP Albufera (que agrupa a les Confraries de Pescadors de Catarroja, El Palmar, Silla i Gandia).

Cada GAL / GALP ha confeccionat una Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) que analitza la realitat socioeconòmica dels seus territoris i planteja accions de millora de les economies locals des del punt de vista del desenvolupament sostenible per a la posada en valor dels recursos amb els que cuentan.

Junt a les accions específiques de cada GAL, per als que disposen d'una financera global de 12 milions d'euros fons estructurals europeus otorgats per la Generalitat, s'ha plantejat la necessitat de dur a terme una sèrie d'accions transversals que poden, a través de la federació REDTEVAL, replicar-se als 5 territoris objecte d'actuació.

La Diputació de València col·labora en la posada en marxa d'aquestes iniciatives que afecten a tots els territoris GAL / GALP. Amb aquest conveni, la Diputació de València dóna cobertura tècnica a REDTEVAL per a la consecució dels seus fins, podent desenvolupar, entre d'altres, activitats com jornades, conferències, sessions de treball, cursos, confecció de material de divulgació, projeccions, concursos, estudis, projectes, anàlisi, o difusió de bones pràctiques, d'acord amb el contingut del pla de treball anual aprovat per la comissió de seguiment del conveni.

Aquest conveni respon a la voluntat de la Diputació de València de col·laborar estretament amb aquelles entitats i institucions, amb o sense ànim de lucre, visibles al territori de la província de València, constituïdes per entes públics territorials i persones jurídiques de dret públic i privat, que tenen especial interès en l'àmbit dels serveis públics vinculats al desenvolupament socioeconòmic.

El conveni de col·laboració estarà vigent durant la vigència de l'actual Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 aprovat per Decisió de la Comissió Europea de 29 de juliol de 2015, i en l'Ordre 5/2016, de 11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels grups d'acció local LEADER 2014-2020, resolta per Resolució de 19 de juny de 2017, de la directora general de Desenvolupament rural i Política Agrària Comuna.