REDTEVAL >> Activitats de REDTEVAL

Activitats de REDTEVAL

Redteval i els respectius Grups d'Acció Local, amb la col·laboració de Divalterra, han participat com a organitzadors, ponents o col·laboradors en la difusió diverses activitats, relacionades amb el desenvolupament socioeconòmic dels municipis d'interior i dels municipis pesquers de Gandia i l'entorn de l'Albufera de València.