Notícies:Redteval

Renovació de la inscripció de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials

15 Sep 2023
Renovació de la inscripció de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 192, de 12 d'agost de 2023, es procedeix a efectuar l'oportuna rectificació.

Advertit error en l'Orde APA/974/2023, de 24 de juliol, per la qual es disposa la renovació de la inscripció de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 192, de 12 d'agost de 2023, es procedeix a efectuar l'oportuna rectificació: En la pàgina 118745,

on diu:

«ANNEX

Espècie: Meló

20100344 ERICIN.O»

Ha de dir:

«ANNEX

Espècie: Meló

20100344 ERICINO»

+Info