Notícies:Redteval

Inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials.

15 Sep 2023
Orde APA/1033/2023, de 7 de setembre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials.

Queden incloses en el Registre de Varietats Comercials les varietats de les espècies les denominacions de les quals figuren en l'annex I de la present ordre.

Queden incloses en el Registre de Varietats Comercials com a varietats amb Descripció Oficialment Reconeguda (DOR), les varietats les denominacions de les quals figuren en l'annex II de la present ordre, de conformitat amb l'apartat 2 de l'article 11 del Reglament del Registre de Varietats Comercials, aprovat pel Reial decret 170/2011, d'11 de febrer.

La informació relativa a aquestes varietats que s'inclouen en els annexos I i II es troba en la Subdirecció General de Mitjans de Producció Agrícola i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

ANNEX I

Inclusió de varietats

Espècie: Ceba

Inscripció definitiva:

20210210 ARABELA

20210043 AXATI

20200305 IRENE

20210307 SPRING STAR

Espècie: Gira-sol

Inscripció definitiva:

20200373 LG50450

20200372 LG58390

Espècie: Olivera

Inscripció definitiva:

20220355 ARRACADA D'ALDOVER

ANNEX II

Varietats amb Denominació Oficialment Reconeguda (DOR)

Espècie: Pomera

Inscripció definitiva:

20230251 BELDREDO

20230252 CARRIO

20230253 CORCHU

20230254 FONTS

20230255 LIN

20230256 MUNTANYES DE LLAMERA

20230257 PANQUERINA

20230258 PERESOSA

20230259 PICON

20230260 PRIETA

20230261 TEORICA

+Info