Notícies:Redteval

I Edició dels Premis a la millor idea d'emprenedoria innovadora per a municipis rurals i/o en risc de despoblament de la província de València per part d'estudiants de ESO, batxillerat i/o cicles formatius.

24 sep 2022
Organitzada per l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL ) de l'U.V i Diputació de València

 

El DOGV num 9359/10.06.2022 ha publicat l'Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la I edició del concurs d'idees de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València i de la Diputació de València, a la millor idea d'emprenedoria innovadora per a municipis rurals i/o en risc de despoblament de la província de València per part d'estudiants de Batxillerat i/o Cicles Formatius

La finalitat d'aquests premis és demostrar a els/les estudiants de ESO, batxillerat i/o cicles formatius de qualsevol municipi de la província de València, que iniciar una activitat econòmica al mitjà rural és possible i, per tant, pot resultar viable residir en aquest.

Beneficiaris

Estudiants de ESO,  batxillerat i cicles formatius de la província de València, matriculats durant el curs 2021-2022 en un centre oficial.

La participació d'els/les estudiants, podrà ser a títol individual o en grups de fins a tres estudiants com a màxim (amb independència del curs i/o nivell o tipus de formació de batxillerat o cicle formatiu).

Tot estudiant o grup d'estudiants haurà de comptar amb la tutorització d'un/una professor o professora responsable del projecte. Si bé cada docent podrà participar en més d'una proposta, cada estudiant podrà participar únicament en una d'elles.

Premis

Els premis es financen a càrrec del capítol VII del pressupost de la Universitat de València per a 2022, orgànica 1360060546, específica 99990546 per un import de 2.500,00 euros.

S'estableix:

  • un primer premi, per import de 1.000,00 euros, per a el/la estudiant o els/les estudiants participants, i de 400,00 euros per a el/la docent responsable
  • un segon premi per import de 500,00 euros per a el/la estudiant o els/les estudiants participants, i de 200,00 euros per a el/la docent responsable,
  • un tercer premi de 300,00 euros per a el/la estudiant o els/les estudiants participants, i de 100,00 euros per a el/la docent responsable.

Tots els participants premiats (estudiants i docents) rebran un diploma acreditatiu

Tots els participants premiats (estudiants i docents) rebran un diploma acreditatiu de la seua participació en el concurs i, en el seu cas, del premi rebut

Criteri de valoració

El jurat dels premis valorarà els treballs presentats segons els següents criteris:

  • Justificació de la idea: fins a 1,5 punts
  • Claredat i coherència argumental: fins a 1,5 punts
  • Desenvolupament de la idea: fins a 3 punts
  • Metodologia proposada: fins a 2,5 punts
  • Resultats esperats: fins a 1,5 punts

A aquesta puntuació inicial, de fins a 10 punts com a màxim, podran afegir-se dos punts més addicionals, independents l'u de l'altre, en funció dels següents criteris:

  • 1 punt quan la proposta siga presentada per una dona (si es concursa individualment) o hi haja una dona com a mínim en el grup que presenta la idea (quan aquesta es presente de manera grupal, amb tres integrants-estudiants com a màxim).
  • 1 punt quan la idea proposada procedisca d'un centre educatiu de batxillerat i/o cicles formatius situat en un municipi rural de la província de València i/o en risc de despoblament. S'entendrà per municipi rural aquell que forme part d'algun dels Grups d'Acció Local (GAL) LEADER 14-20 de la província de València

Presentació de sol·licituds i resolució dels premis

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari inclòs en l'annex II a través de la Seu electrònica de la Universitat de València, fent ús del procediment de registre electrònic que es troba accessible en https://links.uv.es/xz8ewug amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb registre previ en la seu o amb certificat electrònic digital.

Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a Institut de Desenvolupament Local seguint la següent ruta: “Tipus d'unitat” Instituts universitaris i estructures d'Investigació →“Òrgan al qual es dirigeix” Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)→ “Tramitació desitjada” Instància General.

Addicionalment, la sol·licitud també podrà enviar-se per correu electrònic a l'adreça de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València:iidlvalencia@uv.es sense que en aquest cas s'excloga l'obligació de presentar la sol·licitud mitjançant el registre oficial.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins al 24 de setembre  de 2022.

La resolució definitiva dels premis correspondrà a la Vicerectora d'Innovació i Transferència. Aquesta tindrà lloc entre 4 i 6 setmanes hàbils després de la finalització del termini de lliurament, i es publicarà, amb efectes de notificació, en el Tauló oficial de la Universitat de València

La concessió dels premis als guardonats es realitzarà mitjançant un acte públic organitzat per l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València (C/Serpis, 29, 46022, València). La data concreta i hora de lliurament s'anunciarà en la resolució de concessió.