Notícies:Redteval

Enoturisme sostenible i innovador. Models d'èxit al voltant del món

08 abr 2021
Monografia publicada per Cajamar Caixa Rural

 

Durant els últims anys el sector vitivinícola ha rebut una atenció especial. Es tracta d'una activitat que pràcticament podem trobar en tots els racons de l'Estat espanyol i té una gran repercussió tant en termes d'ocupació del territori, amb més de 900.000 hectàrees dedicades al cultiu de la vinya, com a social i econòmica, amb 110.000 explotacions agràries i més de 4.300 cellers

El sector vitivinícola sempre ha tingut unes connotacions que han superat les qüestions merament agronòmiques i industrials vinculades amb el desenvolupament de la vinya i l'elaboració del vi. Atès que és una activitat agroalimentària que s'ha desenvolupat durant mil•lennis, al llarg dels anys ha anat generant un patrimoni ambiental, cultural i arquitectònic que ha perdurat amb el transcórrer del temps. Molts dels paisatges i dels edificis relacionats amb la producció del vi es van crear fa segles i s'han aconseguit conservar, i millorar, com una clara mostra de l'aposta d'aquest sector per la sostenibilitat.

Pel seu caràcter polifacètic abans esmentat, el enoturisme ha experimentat una evolució extraordinària en tan sols dues dècades. El enoturisme avui dia inclou una àmplia gamma d'activitats per a adaptar-se a diferents perfils de visitants

Aquesta activitat no solament està orientat a la posada en valor d'un celler i a incrementar les vendes d'aquesta. És necessari comptar amb tota una infraestructura que de cobertura a les nombroses necessitats dels visitants i que van des de l'oferta d'allotjament i restauració a la possibilitat de realitzar activitats complementàries relacionades amb altres atractius de la regió.

En aquesta monografia es podrà conèixer els aspectes generals que cal tenir en compte per a abordar amb èxit la immersió en el enoturisme i la major part es dedica a analitzar les principals iniciatives que s'han anat desenvolupant en els diferents països. Té com a objectiu involucrar als lectors ampliant els seus coneixements sobre el tema i estimulant idees noves, donant a conèixer experiències de les quals extraure ensenyaments per a aplicar tant en l'àmbit de les empreses individuals com en les accions col•lectives necessàries per a poder crear les infraestructures de suport a la activitat vitivinícola en un determinat territori.

Aquesta obra, on han intervingut 36 autors de 15 països, coordinats pels professors Raúl Compés, de la Universitat Politècnica de València, i  Gergely Szolnoki, de la Hochschule Geisenheim University, ofereix diversos capítols analitzen el enoturisme des de diverses perspectives, que poden agrupar-se en dues dimensions. En primer lloc, el llibre realitza una anàlisi dels reptes horitzontals i transversals, presents en la seua majoria a nivell nacional o empresarial, posant l'accent a Espanya. En segon lloc, el llibre ofereix una anàlisi de territoris i denominacions rellevants a tot el món, subdividits en el nou món i el vell món responent no solament a les disparitats geogràfiques sinó també a la contribució especial del nou món a la indústria del enoturismo.

Aquest llibre es divideix en quatre parts:

  •  La primera aborda aspectes generals del enoturisme, com la gestió (Capítol 1), les bones pràctiques per als serveis de enoturisme (Capítol 2), l'ús del enoturisme per a promoure el consum responsable del vi (Capítol 3), la creixent importància dels paisatges i museus del vi (Capítol 4), la relació del enoturisme amb l'antropologia i el paper dels grans festivals del vi (Capítol 5), així com les necessitats de formació i transferència de coneixements (Capítol 6).
  • La segona part avalua les dimensions horitzontals del enoturisme a Espanya. Conté capítols que analitzen el enoturisme digital a Espanya (Capítol 7), el funcionament del model de rutes del vi (Capítol 8), la nova arquitectura dels cellers (Capítol 9), el paper del cinema i la literatura en el desenvolupament del enoturisme a la comarca històrica de Jerez (Capítol 10), i el paper que juguen les icones territorials en regions emblemàtiques, com La Rioja (Capítol 11).
  • La tercera part analitza la situació del enoturisme en alguns dels països europeus més importants (també coneguts com el ‘vell món’), com França (Capítol 12), Itàlia (Capítol 13), Alemanya (Capítol 14), Hongria (Capítol 15) i Portugal (Capítol 16).
  • La quarta i última part analitza la situació del enoturisme en la resta del món, particularment en els grans països productors i exportadors coneguts com el ‘nou món’ i alguns països amb menor pes en la indústria mundial. Aquests inclouen l'Argentina (Capítol 17), Austràlia (18), el Brasil (19), Xile (20), la Xina (21), el Japó (22), Mèxic (23), Nova Zelanda (24) i els Estats Units (25).

Descarrega monografia>>>>