Notícies:Redteval

Correcció d'errors de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

04 ago 2022
Correcció d'errors del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En la pàgina 133402, annex I, apartat F, tercer guió, epígraf i), en la tercera línia,

on diu: «... En els depòsits rectangulars, la proporció entre altura i superfície siga d'1.30-50. En els depòsits circulars, la relació altura-diàmetre siga de 1:3 a 1:4...»,

ha de dir: «... En els depòsits rectangulars, la proporció entre altura i superfície serà d'1.30 a 1.50. En els depòsits circulars, la relació altura-diàmetre serà de 1:3 a 1:4...».

En la pàgina 133402, annex I, apartat F, tercer guió, epígraf iii), primer guió,

on diu: «– Profunditat-superfície 1:5 si altura < 3m.»,

ha de dir: «– Profunditat-superfície 1.50 si altura < 3m.». 

+Info