Notícies:Redteval

Consulta pública prèvia sobre el Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc de les intervencions per al desenvolupament rural del pla estratègic de la PAC 2023-2027

01 Dec 2023
Consulta pública prèvia sobre el Projecte d’ordre de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc de les intervencions per al desenvolupament rural del pla estratègic de la PAC 2023-2027

S’anuncia l’obertura de consulta pública en relació amb la iniciativa d’elaboració del projecte de referència, durant un termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

La informació pot consultar-se en el portal de participació de la Generalitat https://gvaparticipa.gva.es, a fi que en el termini esmentat les persones i les organitzacions potencialment afectades puguen presentar les seues aportacions i opinions dirigides a la Direcció General de Política Agrària Comuna.

+Info