Notícies:Redteval

Canvi de denominació de varietats incloses en el Registre de Varietats Comercials

15 Sep 2023
Orde APA/1032/2023, de 7 de setembre, per la qual es disposa el canvi de denominació de varietats incloses en el Registre de Varietats Comercials.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 56, apartat 2 del Reglament General del Registre de Varietats Comercials, aprovat mitjançant el Reial decret 170/2011, d'11 de febrer, resolc:

COTÓ «VERONA», passa a denominar-se «A1088555».

La informació relativa als canvis de denominacions es troba en la Subdirecció General de Mitjans de Producció Agrícola i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

+Info