Notícies:Redteval

Ampliació crèdit de la mesura 3 del capítol IV del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana

23 ago 2021
Afecta a les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultor@s i agrupacions agricultor@s en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris i les ajudes a les activitats d'informació i promoció en el mercat interior

 

En el DOGV num 9157/23.08.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'acorda l'ampliació de crèdit de la mesura 3 del capítol IV del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana, corresponent a les ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris i les ajudes a les activitats d'informació i promoció portades a terme per grups de persones productores en el mercat interior, inclosos en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i convocades per a l'exercici 2021 mitjançant la Resolució de 14 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

Mitjançant el qual, s'acorda l'ampliació de crèdit de la mesura 3 del capítol IV del PDR-CV en 150.000 €, passant a ser la dotació pressupostària per a l'exercici 2021 de 707.558,50 euros amb càrrec al capítol IV de la secció 12, entitat 91, del pressupost de despeses de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, línia SO832000.

Amb la següent distribució:

  • 35.000 euros a les ajudes regulades en el punt 1 de la base primera de la Resolució de 14 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, enquadrades en l'operació 3.1.1, «Ajuda a la participació per primera vegada d'agricultors i agrupacions en règims de qualitat», submesura 3.1, «Suport a la nova participació en règims de qualitat», de la Mesura 3, «Règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris» per a l'exercici 2021
  • 672.558,50 euros a les ajudes regulades en el punt 2 de la base primera de la Resolució de 14 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, enquadrades en l'operació 3.2.1, «Promoció i informació sobre règims de qualitat», submesura 3.2. «Suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat interior» de la mesura 3, «Règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris» per a l'exercici 2021

+Info>>>