Notícies:Redteval

Acelera pyme. Reptes en la digitalització de les pimes

15 Sep 2023
Els 5 objectius estratègics del Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 t'ajudaran a superar els reptes de la transformació digital.

Tota transformació suposa un repte i, el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 que s'emmarca com a prioritat de l'Agenda Espanya Digital 2025, ha fixat cinc objectius amb els seus eixos d'actuació i mesures concretes per a aconseguir que les empreses (incloses aquelles de nova creació) afronten aquest gran repte amb tot el suport i suport necessari.

El pla estableix els següents 5 objectius estratègics:

 1. Digitalització bàsica per a les Pimes a través d'un conjunt de mesures escalables basades en la cooperació públic-privada, com són el Programa Kit Digital , Programa de Bons de Connectivitat PIME, Programa Protegeix la teua empresa i Programa Acelera pyme.
 2. Suport a la Gestió del Canvi fomentant la formació empresarial i directiva en competències digitals a través de mesures com el Programa de Formació de Directiv@s, el d'Experts en Transformació Digital de les PIMES i el d'Agents del Canvi, que incorpora professionals en les pimes i les acompanyen en el seu pla de transformació.
 3. Innovació disruptiva i emprenedoria digital amb mesures orientades al foment de la innovació disruptiva en les Pimes, al suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI), als Centres d'Innovació Digital (CID) i a l'Emprenedoria Digital a través de l'Estratègia Espanya Nació Emprenedora.
 4. Suport a la digitalització sectorial que amb un ventall important de mesures incloses en els Programes Activa Indústria, Turisme Digital i Digitalització del Comerç, fan èmfasi en els sectors clau de la nostra economia.
 5. Coordinació, eficiències i reforma amb caràcter transversal, se centra en establir mecanismes de coordinació i treball col·laboratiu dels diferents agents que formen part de l'ecosistema de suport a la pime.


El Pla de Digitalització de Pimes impulsarà no sols el procés de canvi tecnològic de les empreses, també la seua transformació integral.

 

 

Dispositivos tecnológicos encima de una mesa

 

 

Més enllà del procés d'innovació i integració de tecnologies i serveis digitals en les empreses, la digitalització suposa canvis en l'organització, en els models de negoci, productes i relacions amb la resta dels negocis i clients. També es transformen les estructures productives, les competències d'empleats i directius i les relacions laborals, a la recerca del creixement del volum de negoci o de la rendibilitat.

Per a aconseguir una transformació digital eficaç, s'ha de plantejar una estratègia que identifique les accions a escometre, les necessitats d'inversió i finançament, així com un full de ruta per a afrontar el seu desenvolupament. Cada empresa ha d'elaborar el seu propi projecte tenint en compte diferents factors:

 • El sector d'activitat.
 • La grandària de la seua empresa.
 • La maduresa digital.
 • La ubicació i la seua zona d'influència i activitat.
 • La competència potencial i els models de negoci objectius.
 • Les capacitats i talent disponibles.
 • Els mitjans financers.
 • Uns altres (com l'afectació de la crisi sanitària COVID-19).

Només a través d'un projecte de transformació “a mesura” de cada empresa, s'aconseguiran els objectius i beneficis esperats.

 

Les tecnologies digitals són una eina, no una fi en si mateix.

 

La paraula clau de la transformació digital és “transformació”. L'adquisició i implantació d'eines i tecnologies habilitadores no basten, sinó suposen un canvi real i sostingut de l'estratègia, model operatiu i cultura digital de les empreses.

En aquest sentit i, en funció dels objectius, prioritats i diagnòstic de la situació de partida, s'han d'abordar diferents dimensions de transformació més enllà de la tecnològica:

 • Inversió i integració de l'equip tècnic, infraestructures i tecnologia.
 • Canvi cultural, organització i comunicació.
 • Experiència de client. Redefinir la relació amb ells i els nous canals.
 • Capacitació del personal, de l'empresari i de l'equip directiu.
 • Redissenye de processos interns per a la seua automatització i increment de la seua productivitat per a escalar les operacions.


Disposar d'una oferta adequada, professionals amb capacitats digitals i un accés fàcil i eficient a la informació sobre les ajudes són alguns dels habilitadors claus de la digitalització.

 

Dos mujeres sonrientes trabajando

Si volem abordar aquestes accions és important tindre en compte uns certs habilitadors de la digitalització que poden condicionar el desenvolupament del projecte:

 • Disposar d'una oferta adequada de productes, serveis i infraestructures digitals.
 • Comptar amb professionals que complisquen amb les capacitats digitals requerides i disposar de la capacitat per a atraure talent.
 • Connectivitat d'alta velocitat.
 • Accés fàcil i eficient a informació sobre les ajudes disponibles i altres iniciatives per al creixement empresarial.
 • Accés a instruments de finançament i fiscalitat.
 • Disponibilitat i accés a les diferents xarxes de centres d'impuls a l'emprenedoria, a la digitalització (com el Programa Accelera pime) i a la innovació.
 • Desenvolupament de polítiques tractores digitals sectorials.

Com a conclusió, hem de considerar que la col·laboració públic-privada és necessària per a aconseguir la seua execució, sent imprescindible una anàlisi prèvia de cada pime, juntament amb un pla d'acció integral per a aconseguir la implementació i desenvolupament de la transformació digital