Notícies:Redteval

Acelera pyme. Com fer una matriu d'anàlisi DAFO de la teua e-commerce?

18 Sep 2023
L'anàlisi DAFO és una de les eines més útils per a conéixer la situació actual, tant interna com externa d'una empresa, o fins i tot de nosaltres mateixos! En aquest post et donem les claus per a realitzar-lo. No t'ho perdes!

Comptar amb una eina d'anàlisi estratègica com el DAFO et permet conéixer tant la situació interna com la situació externa del teu comerç. Això et permetrà descobrir uns certs factors que seran clau per a la presa de decisions o per a dur a terme qualsevol pla estratègic. Això, sumat a la situació d'incertesa del panorama global, fa que l'ús d'aquesta eina siga pràcticament indispensable per a qualsevol empresa.

 

La matriu d'anàlisi DAFO no és una eina d'un sol ús, sinó tot el contrari, és un estudi que s'ha de fer de manera periòdica.

 

 

Com et comentàvem al principi del post, el DAFO és una eina que ens facilita la presa de decisions a l'hora de realitzar qualsevol tipus de projecte. Però, en què consisteix realment?

També conegut com a anàlisi FODA, la matriu DAFO rep el seu nom de per les sigles de Febleses (Weakness), Amenaces (Threats), Fortaleses (Strenghts) i Oportunitats (Oportunities). Formant així una matriu com a producte de la combinació d'aquests aspectes.

 

En aquest sentit, en línies generals el DAFO ens permet conéixer el punt de partida en el qual es troba el nostre comerç perquè, amb tota la informació necessària, puguem triar el millor camí cap a la nostra meta.

 

Com fer una anàlisi DAFO?

Per a realitzar correctament aquesta anàlisi és important tindre en compte quins són els factors que afecten la situació interna i quins són els que afecten l'externa. Per aquesta raó ho dividirem en dues parts.

Anàlisi interna

En l'anàlisi interna ens centrarem en les febleses i en les fortaleses, trets propis del nostre comerç.

 • Febleses: en aquesta secció hem de detectar els aspectes febles que hem de millorar, ja que són aspectes que limiten l'efectivitat del negoci. Per a fer-ho, podem respondre a preguntes com:
 • En quines àrees de l'organització podria millorar?
 • Per què rebut poc trànsit en la meua e-commerce?
 • Per què tinc menys presència que els meus competidors?
 • Per què cresc tan  a poc a poc?
 • Fortaleses: en aquest quadrant hem d'analitzar les capacitats especials que tenim en el nostre comerç i que gràcies a elles obtenim una posició privilegiada enfront de la competència. Per a respondre quines són les nostres fortaleses ens podem fer preguntes com:
  • Què fem millor que la nostra competència?
  • Per què nostre engagement és major que el d'uns altres?
  • Per què els nostres clients tornen?
  • Quin és el nostre avantatge competitiu?


Anàlisi externa

En l'anàlisi externa estudiarem aquells factors que afecten tant el nostre negoci com al seu sector per a poder definir les amenaces i les oportunitats.

 • Amenaces: són les situacions adverses que provenen de l'entorn i poden impedir el desenvolupament de les nostres estratègies i plans de negoci. Algunes preguntes que et pots fer per a detectar-les són:
  • Els nous canvis tecnològics poden deixar-nos obsolets?
  • Ens afectarà l'arribada de nous competidors? Com?
  • En quina etapa de creixement es troba el nostre mercat? Continuem creixent amb ell?
  • Hi ha perill de desproveïment de matèries primeres?

 

 • Oportunitats: en aquest quadrant analitzarem totes les situacions favorables de l'entorn que ens permeten obtindre un avantatge competitiu. Per a identificar-les, podem ajudar-nos amb preguntes com:
  • Podem aprofitar-nos de noves tendències?
  • Dispose de ajudes per a digitalitzar el meu comerç?
  • Hi ha noves tecnologies que puguen ajudar-me?


Pròxims passos: definir l'estratègia

Una vegada hem acabat l'anàlisi completa i hem detectat les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats del nostre negoci, és moment de passar al següent pas estratègic:

 • Estratègies ofensives o de creixement (F+O): Amb aquesta estratègia ens centrem en explotar les oportunitats de l'entorn fent ús de les fortaleses del nostre comerç.
 • Estratègies defensives (F+A): Si les amenaces de l'entorn suposen un gran perill haurem d'establir una actitud defensiva amb les nostres fortaleses per a minimitzar les amenaces i mantindre la nostra posició en el mercat.
 • Estratègies de canvi (D+O): En l'entorn existeixen determinades oportunitats que ens poden ajudar a corregir les nostres febleses realitzant una reorientació de l'empresa.
 • Estratègia de supervivència (A+D): Una vegada identificades, aquesta estratègia busca disminuir les febleses i evitar les amenaces.

No importa en què etapa es trobe el teu comerç, la matriu DAFO sempre serà una gran aliada per a ajudar-te a definir cada etapa del camí.