Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

NAQUERA_COVID-19_PLA RESISTIR_ 2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://naquera.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/3w4ShV4

Document Tamany
naquera_BOP Bases II convo PLAN RESISTIR.pdf 321 KB

Ordre

Ordre: NAQUERA_COVID-19_PLA RESISTIR_ 2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

NAQUERA_COVID-19_PLA RESISTIR_ 2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

+ info:  https://bit.ly/3gldCmL

Base reguladora

Base reguladora: NAQUERA_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases 2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

NAQUERA_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases 2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566956

Document Tamany
NAQUERA_Bases 2a convocatoria ayudas paréntesis Plan Resitir.docx 929 KB