Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

TORREBAJA_COVID-19_PLA RESISTIR_Convocatòria Ajudes Parèntesis

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://torrebaja.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/2TBDymf

Document Tamany
TORREBAJA_BOP PLAN RESISTIR.pdf 344 KB

Ordre

Ordre: TORREBAJA_COVID-19_PLA RESISTIR_Ajudes Parèntesis

TORREBAJA_COVID-19_PLA RESISTIR_Ajudes Parèntesis

+ info:  https://bit.ly/2Rz2qKY

Document Tamany
TORREBAJA_Bases Plan Resistir.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: TORREBAJA_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases Ajudes Parèntesis

TORREBAJA_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases Ajudes Parèntesis

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566532

Document Tamany
TORREBAJA_Bases Plan Resistir.pdf 2 MB