Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021 Subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària (PLA RENOVE)

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27734.pdf

Document Tamany
BOE PLAN RENOVE MAQU AGRICOLA 2021.pdf 173 KB

Ordre

Ordre: Subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària (PLA RENOVE)

Subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària (PLA RENOVE)

+ info:  https://bit.ly/34zd1rZ

Document Tamany
ORDEN RENOVE MAQU AGRI 2021_V5.pdf 687 KB

Base reguladora

Base reguladora: RD 704/2017, de 7 de juliol, bases reguladores per a la concessió subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària.

RD 704/2017, de 7 de juliol, bases reguladores per a la concessió subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària. Modificada por RD 294/2018

+ info:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-7984-consolidado.pdf

Document Tamany
Real Decreto 704_2017 Renovación Maquinaria agrícola.pdf 644 KB
Real Decreto 294_2018 modifica RD 704_2017.pdf 171 KB