Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

l'integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció, mitjançant el finançament d’ajudes a les promotores de les empreses d’inserció

Periode  al

Temàtica: Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  http://www.labora.gva.es/es/entitats/busque-ajudes-subvencions/empresesd-insercio

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/22/pdf/2021_2844.pdf

Document Tamany
Ajudes integracio 2021.pdf 783 KB

Ordre

Ordre: 2021. Subvencions per l'integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció, mitjançant el finançament d’ajudes a les promotores de les empreses d’inserció

Integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció, mitjançant el finançament d’ajudes a les promotores de les empreses d’inserció

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/22/pdf/2021_2844.pdf

Document Tamany
Ajudes integracio 2021.pdf 783 KB

Base reguladora

Base reguladora: Mesures per a facilitar la reinserció laboral així com l'establiment d'ajudes especials als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000

Mesures per a facilitar la reinserció laboral així com l'establiment d'ajudes especials a aquells treballadors que tinguen 52 o més anys, que estiguen en desocupació, i que hagueren sigut afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001 i 25/2001, de 31 de juliol de 2001, i complisquen els requisits establits per a ser beneficiaris de les mesures previstes

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3157.pdf