Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

MASSANASSA_Ajudes per al foment de la contractació de persones desocupades 2021

Periode  al

Temàtica: Ocupació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://massanassa.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/3qKLkoH

Document Tamany
MASSANASSA_BOP Fomento contratacion desempleo.pdf 325 KB

Ordre

Ordre: MASSANASSA_Ajudes per al foment de la contractació de persones desocupades 2021

MASSANASSA_Ajudes per al foment de la contractació de persones desocupades 2021

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551845

Document Tamany
MASSANASSA_DECRETO 2021-0348 Resoluci_n de Alcaldia FOMENTO CONTRATACION 2021 EXP 72.pdf 569 KB

Base reguladora

Base reguladora: MASSANASSA_Ordenança general de subvencions

MASSANASSA_Ordenança general de subvencions

+ info:  https://bit.ly/3eFCJ4q

Document Tamany
MASSANASSA_ORDENANZA GENERAL SUBVENCIONES.pdf 407 KB