Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Programa d'incentius 4: reptes d'investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins dels programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.idae.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/26/pdfs/BOE-B-2023-22552.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas 2023 Programa de incentivos 4 retos de investigación básica fundamental, pilotos inn 157 KB
Ayudas 2023 Programa de incentivos 4 retos de investigación básica fundamental, pilotos innovadores 448 KB

Ordre

Ordre: Programa d'incentius 4: reptes d'investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins dels programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Programa d'incentius 4: reptes d'investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins dels programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611299

Document Tamany
Resolucion SEE convocatoria H2 cadena valor P4.pdf 719 KB
Ayudas 2023 Programa de incentivos 4 retos de investigación básica fundamental, pilotos innovadores 448 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/1444/2021 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes corresponents al programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Ordre TED/1444/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes corresponents al programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21341.pdf

Document Tamany
Orden TED 1444 2021.pdf 469 KB