Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ALFAFAR. Convocatòria d'ajudes municipals per al comerç minorista del municipi d'Alfafar, exercici 2023

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.alfafar.es/sede/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/08164&lang=va

Document Tamany
ALFAFAR Extracto convocatoria de ayudas municipales para el comercio minorista del municipio de Alfa 171 KB
ALFAFAR Bases convocatoria de ayudas municipales para el comercio minorista del municipio de Alfafar 450 KB

Ordre

Ordre: ALFAFAR. Convocatòria d'ajudes municipals per al comerç minorista del municipi d'Alfafar, exercici 2023

ALFAFAR. Convocatòria d'ajudes municipals per al comerç minorista del municipi d'Alfafar, exercici 2023

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/903515/document/917991

Document Tamany
ALFAFAR Bases convocatoria de ayudas municipales para el comercio minorista del municipio de Alfafar 450 KB

Base reguladora

Base reguladora: ALFAFAR. Bases-convocatòria d'ajudes municipals per al comerç minorista del municipi d'Alfafar, exercici 2023

ALFAFAR. Bases-convocatòria d'ajudes municipals per al comerç minorista del municipi d'Alfafar, exercici 2023

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/903515/document/917991

Document Tamany
ALFAFAR Bases convocatoria de ayudas municipales para el comercio minorista del municipio de Alfafar 450 KB