Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Millora dels equipaments públics , Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/proc24168

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/05/17/pdf/2023_5342.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas modernización empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios d 237 KB
Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios 1 MB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/05/17/pdf/2023_5306.pdf

Document Tamany
Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 902/2022. Bases d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

Bases d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/896596/document/902331

Document Tamany
Base de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras 687 KB