Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes destinades a l'Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació, dins del pla d'impuls Territoris innovadors

Periode  al

Temàtica: Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G22288

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/05/16/pdf/2023_5185.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas destinadas a la Administración local de la Comunitat Valenciana para potenciar proye 200 KB
Ayudas destinadas a la Administración local de la Comunitat Valenciana para potenciar proyectos de i 391 KB

Ordre

Ordre: Ajudes destinades a l'Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació, dins del pla d'impuls Territoris innovadors

Ajudes destinades a l'Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació, dins del pla d'impuls Territoris innovadors

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/05/16/pdf/2023_5018.pdf

Document Tamany
Ayudas destinadas a la Administración local de la Comunitat Valenciana para potenciar proyectos de i 391 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 2/2023. Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls Territoris innovadors

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls Territoris innovadors

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/21/pdf/2023_2927.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Administración local de la CV para potencia 683 KB