Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

XÀTIVA. Subvenciones a les associacions de comerciants i hostalers del municipi. Exercici 2023

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania, Associacionisme

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://xativa.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/06056&lang=va

Document Tamany
XATIVA Extracto subvenciones a las asociaciones de comerciantes y hosteleros Ejercicio 2023.pdf 148 KB
XATIVA Bases y convocatoria subvenciones a las asociaciones de comerciantes y hosteleros Ejercicio 2 440 KB

Ordre

Ordre: Subvenciones a les associacions de comerciants i hostalers del municipi de Xàtiva Exercici 2023

Subvenciones a les associacions de comerciants i hostalers del municipi de Xàtiva Exercici 2023

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/893592/document/894198

Document Tamany
XATIVA Bases y convocatoria subvenciones a las asociaciones de comerciantes y hosteleros Ejercicio 2 440 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases i convocatòria subvenciones a les associacions de comerciants i hostalers del municipi de Xàtiva Exercici 2023

Bases i convocatòria subvenciones a les associacions de comerciants i hostalers del municipi de Xàtiva Exercici 2023

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/893592/document/894198

Document Tamany
XATIVA Bases y convocatoria subvenciones a las asociaciones de comerciantes y hosteleros Ejercicio 2 440 KB