Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes
Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre EFP/942/2022 CORRECCIÓ d'errors en la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Orde EFP/942/2022 https://dogv.gva.es/datos/2024/02/07/pdf/2024_924.pdf CORRECCIÓ d'errors en la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Orde EFP/942/2022 https://dogv.gva.es/datos/2024/02/07/pdf/2024_925.pdf

 Periode: 16-01-2024 al 05-02-2024