Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes


IVACE 2024. Ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de febrer de 2024, de la presidenta de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024. https://dogv.gva.es/datos/2024/03/28/pdf/2024_2628.pdf

 Periode: 23-02-2024 al 11-04-2024